Polityka prywatności

Informujemy, że w przypadku, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, dostępną pod adresem dentity.pl oraz nasze profile w mediach społecznościowych, a także kontaktują się z nami za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe.

Dbamy o bezpieczeństwo danych i dokładamy należytych starań, aby przestrzegać przysługujących Państwu praw. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z treścią przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie).


Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest DENTITY SP. Z O. O., z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000859070, NIP: 5272936089, REGON: 387007663, adres siedziby: ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa.

Z Administratorem danych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@dentity.pl. 

Dane Inspektora Ochrony Danych

W naszej spółce powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych (IOD), czyli osobę odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych, stosowanie procedur oraz odpowiadanie na ewentualne pytania związane z przetwarzaniem danych. Dane kontaktowe IOD – Paulina Machowska, adres e-mail: iod@perfectinfo.pl. 

Na jakie podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

W związku z funkcjonowaniem naszej strony internetowej i naszych profili w mediach społecznościowych oraz w związku z nawiązaniem kontaktu za pomocą środków komunikacji na odległość, przetwarzamy dane osobowe w różnych celach i w różnym zakresie. Jest to głównie zależne od tego, z jakich funkcjonalności strony Państwo korzystają i w jakie interakcje z nami wchodzą, w tym czy i jakie dane nam przekazują. Poniżej opisujemy poszczególne czynności przetwarzania danych.

1)      Wizyta na naszej stronie internetowej

Jeżeli odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, przetwarzamy niektóre dane osobowe w związku z korzystaniem przez nas z plików cookies na stronie internetowej oraz zapisywaniem danych o wejściu na stronę internetową (logów). W związku z tym przetwarzamy takie dane jak adres IP i dane o urządzeniu, z którego Państwo korzystają, dane o systemie operacyjnym, lokalizację czy też dane statystyczne dotyczące aktywności na stronie internetowej.

Dodatkowo, w ramach naszej strony internetowej posiadamy rozwiązania służące do analizy ruchu na naszej stronie internetowej i tworzenia statystyk w tym zakresie. Opierają się one o usługę Google Analytics.

Nadto, za pośrednictwem naszej strony internetowej, mogą Państwo przekazać nam dane z własnej inicjatywy – dane wpisywane w ramach formularza kontaktowego.

W powyżej opisanym zakresie, podstawą przetwarzania Twoich danych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a i f rozporządzenia.

2)      Kontakt za pośrednictwem danych podanych na stronie internetowej

W sytuacji, gdy korzystają Państwo z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub kontaktują się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy wykorzystaniu danych teleadresowych podanych na stronie internetowej, przetwarzamy dane osobowe (zawarte w treści formularza lub wiadomości e-mail) w celu udzielenia odpowiedzi na zadanie pytanie i kontakt z Państwem. Dotyczy to również sytuacji, gdy korzystają Państwo z możliwości napisania do nas za pośrednictwem Messengera.

Niezbędność przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie i utrzymanie kontaktu stanowią nasz prawnie uzasadniony interes, a podstawą prawną do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

Jeżeli wyrażą Państwo na to swoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane osobowe podane w formularzu kontaktowym mogą być także przetwarzane przez nas w celu wysyłania informacji marketingowych.

3)      Newsletter

W sytuacji, gdy zapisują się Państwo do newslettera dostępnego na naszej stronie internetowej, przetwarzamy dane osobowe w zakresie wskazanego adresu e-mail w celu wysyłania Państwu informacji o naszej ofercie i działalności.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest uprzednio wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4)      Prowadzenie działań marketingowych

W związku z funkcjonowaniem naszej strony internetowej oraz naszych profili w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, możemy kierować do użytkowników płatne reklamy. Robimy to przy wykorzystaniu takich usług jak: reklamy i posty na Facebooku, formaty Googla takie jak np. GDN, Adwords, remarketing. Reklamy mogą być kierowane w oparciu informacje, które są zbierane przez dostawców usług reklamowych.

Wyświetlanie komunikatów marketingowych ma swoje oparcie w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia.

5)      Odwiedzanie naszych profili w mediach społecznościowych

Posiadamy profile w ramach mediów społecznościowych, takich jak Facebook. Jeżeli odwiedzają Państwo te profile, możemy również przetwarzać dane osobowe. Dzieje się to również w związku np. z zostawianiem polubień czy komentarzy pod naszymi wpisami lub pisaniu do nas wiadomości prywatnych. W tym zakresie przetwarzamy Państwa dane osobowe jako administrator, a prawną podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, tzn. zasadność przetwarzania danych w związku z prowadzeniem profili w mediach społecznościowych. Tym samym, podstawą do przetwarzania danych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia.

Niezależnie od powyższego, dane osobowe, które są przetwarzane w ramach Facebooka są również przetwarzane przez Facebook Ireland Limited i spółki powiązane – działają one w tym zakresie jako odrębny administrator danych osobowych. Jeżeli chcą Państwo wykonywać swoje prawa, które wynikają z przepisów rozporządzenia, można zwrócić się w tym zakresie do nas lub bezpośrednio do Facebooka – jeśli zwrócą się Państwo do nas, poinformujemy o tych informacjach, do których mamy dostęp, a dodatkowo możemy wesprzeć w przekazaniu pytania bezpośrednio do Facebooka.

Komu mogą zostać udostępnione Państwa dane osobowe?

W celu funkcjonowania naszej strony internetowej, mediów społecznościowych oraz w związku z realizacją działań opisanych powyżej, korzystamy z pomocy niektórych podmiotów trzecich. Dlatego podane przez Państwa dane osobowe są przekazywane podmiotom współpracującym z nami w zakresie IT.

Dodatkowo, w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej, możemy przekazać Państwa dane osobowe do:

  • Google Ireland Limited – podmiot ten ma dostęp do danych osobowych, które przetwarzamy w związku z tworzeniem statystyk dotyczących korzystania z naszej strony internetowej oraz wyświetlaniem reklam w ramach wyszukiwarki Google. Podmiot ten jest spółką zależną od Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA. Ewentualne przekazanie danych osobowych do USA może odbywać się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych, czyli specjalnej umowy, której wzór został zaakceptowany przez Komisję Europejską,
  • Facebook Ireland Limited – podmiot ten przetwarza dane osobowe w związku z odwiedzaniem naszego fanpage’a na Facebooku lub kontaktowaniu się z nami za pośrednictwem aplikacji Messenger. Podmiot ten jest spółką zależną od Facebook Inc. z siedzibą w Kalifornii, USA. Ewentualne przekazanie danych osobowych do USA może odbywać się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych, czyli specjalnej umowy, której wzór został zaakceptowany przez Komisję Europejską,
  • podmiotu, który świadczy na naszą rzecz usługi hostingu poczty elektronicznej oraz strony internetowej – jeśli zdecydują się na przesłanie do nas wiadomości e-mail lub skorzystają z formularza kontaktowego, dane zawarte w wiadomości mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu usług tego podmiotu.

Czas przechowywania danych osobowych

Staramy się przechowywać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak długo są one nam rzeczywiście niezbędne – po tym czasie je usuwamy. Dlatego możemy poinformować, że co do zasady:

1) jeżeli weszli Państwo na naszą stronę internetową, przetwarzamy dane osobowe tak długo, jak korzystają Państwo ze strony oraz w okresie niezbędnym do tworzenia analiz aktywności na stronie,

2) jeżeli kontaktowali się Państwo z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego – przetwarzamy w okresie niezbędnym do prowadzenia z Państwem korespondencji i udzielenia odpowiedzi na zadane pytania,

3) jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzamy dane do momentu cofnięcia tej zgody lub zaprzestania prowadzenia działań, w związku z którymi została zebrana taka zgoda,

4) jeżeli odwiedzili Państwo nasz profil w mediach społecznościowych, pozostawili polubienie lub komentarz pod wpisem w ramach mediów społecznościowych lub napisali do nas przez aplikację Messenger, przetwarzamy dane tak długo, jak długo istnieje nasz profil w ramach danego portalu społecznościowego, nie dłużej jednak niż przez czas, gdy są Państwo użytkownikami takiego portalu.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu prawa do:

1) żądania dostępu do Państwa danych osobowych,

2) żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

3) żądania usunięcia Państwa danych osobowych,

4) żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

5) przeniesienia Państwa danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody,

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,

7) w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody – cofnięcia zgody w każdym momencie, co nie będzie miało wpływu na prawidłowość przetwarzania danych przed momentem cofnięcia zgody,

8) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nie przetwarzamy Państwa danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji opartego na profilowaniu. Ewentualne kierowanie reklam za pośrednictwem portali społecznościowych może opiera się wyłącznie na ogólnych kryteriach i nie łączy się z podejmowaniem decyzji.

Pliki Cookies

W związku z tym, że odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, na Państwa urządzeniu mogą zostać zapisane stosowane przez nas pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki, umożliwiające lub ułatwiające korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej. Mogą być zapisywane na Państwa urządzeniu bezpośrednio przez nas lub przez podmioty trzecie, z którymi współpracujemy. W ramach korzystania z plików cookies możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, w szczególności takie jak adres IP, historia korzystania przez z aplikacji lub strony internetowej, czy też informacje o używanym urządzeniu lub oprogramowaniu. Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy również inne, podobne do plików cookies technologie optymalizujące ich działanie, w związku z którymi może dojść do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli w niniejszej Polityce odnosimy się do plików cookies, oznacza to również podobne do plików cookies technologie. Pliki cookies służą do kontroli ruchu na naszej stronie internetowej, tworzenia statystyk w zakresie korzystania ze strony przez jej użytkowników, podejmowania działań marketingowych, zapobiegania błędom i usterkom technicznym, zapewnienia bezpieczeństwa strony czy też zapobiegania nadużyciom i naruszeniom prawa.

W przypadku ograniczenia stosowania plików cookies, korzystanie z poszczególnych usług świadczonych przez nas może mieć charakter ograniczony, a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe.

Wypełnij formularz i zostań partnerem

Załacz CV (akceptowane pliki: PDF, DOC max 2MB):

Wypełnij formularz i dołącz do sieci